söndag 1 december 2013

Låt oss nu sjunga1. Låt oss nu sjunga,
sjunga om Jesu nåd!
Gamla och unga
prise hans kärleksråd,
prise hans dyra nåd!

2. Himlen och jorden
är av hans ära full,
dock är han vorden
fattig för mänskors skull,
barnen av stoft och mull.

3. Villigt han tagit
sjukdom och nöd på sej,
tåligt fördragit
allt som kan trycka mej,
aldrig han syndat, nej,

4. burit vår sveda,
uthärdat korsets död,
just för att freda
oss från Guds vredes glöd,
ja, från en evig död,

5. allt för att vinna
åt sej en utvald brud,
som nu kan finna
nåd och behag för Gud,
klädd i hans sköna skrud.

6. Låt oss nu sjunga
evigt om denne vän!
Hjärta och tunga
prise hans kärlek än
här och i himmelen!

Text: Lina Sandell 1864 (32 år)
Musik: Ur Ahnfelts sånger 1864

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar