fredag 4 april 2014

En blick på den Korsfäste livet dej ger

1. En blick på den korsfäste livet dej ger,
ja, just nu finns det liv där för dej!
Så se, kära vän, för så ska du bli frälst,
se på honom som offrade sej!
Se! Se! Se och lev!
En blick på den korsfäste livet dej ger,
ja, just finns det liv där för dej!

2. Varför kom han väl hit för att bära vår synd,
om din börda ej också han tog?
Varför flöt från hans sida det renande blod,
om din skuld han ej gäldade nog?
Se! Se! Se...

3. Ej med dina tårar, din ånger och bön,
men i blodet försoning du får.
Ja, salig du är om du strax med din tyngd
utav synder till Frälsaren går.
Se! Se! Se...

4. Ja, visst får du komma, för Gud har ju sagt
dej att allting i ordning nu är;

när tiden var inne till jorden han kom
och sin gärning fullbordade här.
Se! Se! Se...

5. Så ta då med glädje av Jesus emot,
då han eviga livet dej ger.
Då han, din rättfärdighet, lever, så vet
att i evighet dör du ej mer.
Se! Se! Se...


Text: Amelia M Hull 1860 (35 år), övers. Erik Nyström, bearb. 2014

Musik: Edward G Taylor 1860 (76 år)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar