måndag 22 september 2014

Befall i Herrens händer (alt. koralform)
1. Befall i Herrens händer
din möda och din väg,
och hur sej världen vänder
hans ord i hjärtat äg!
Ty intet ord är givet
så fast som Herrens ord.
Din gärning tjänar livet
när den i Gud är gjord.

2. Här gäller det att verka
hans verk som dej har sänt,
och med hans Ande stärka
det liv hos dej han tänt.
Här gäller det att söka
först hans rättfärdighet
och med all id föröka
hans rikes härlighet.

3. Tro ej han löftet bryter,
tro ej han från dej flyr
då stormen mot dej ryter
och dundret kring dej gnyr!
Han går på stormens vingar,
han far på dundrets vagn
och själva skadan tvingar
att tjäna dej till gagn.

4. Var trofast! Natten dagas,
ren purpras österns rand.
Allt mörker skall förjagas
utav den Starkes hand,
som ur sitt tjäll Orion
och morgonstjärnan för
och nåden över Sion
i arladaggen strör.

5. Alltså Guds hjälp förbida
och räds ej mänskors hot!
Är Herren på din sida,
vem kan dej stå emot?
Sin kraft han dem förlänar,
som vandrar i hans bud.
Allt till det bästa tjänar
för dem som älskar Gud.


Text: Johan Olof Wallin 1816 (37 år), ngt bearb. 
Musik: Strassburg 1539, bearb.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar