måndag 3 november 2014

Om du ej tror att Jesus älskar oss1. Om du ej tror att Jesus älskar oss, 
så fråga stjärnan, den som log så klar 
högt över krubban i det låga stallet, 
där messiaslöftet uppfyllt var. 

2. Vad har han gjort för oss? Ja, fråga då 
Egypten, Nasaret, Jerusalem, 
Judeens berg och Galileens dalar, 
Kidrons tysta bäck - ja, fråga dem. 

3. Betania, Kapernaum och Kana, 
de har blott ett enda svar att ge. 
Tiberias djupblå våg, den viskar sakta: 
Se hur Jesus älskar syndare! 

4. Och fråga alla dem han hjälpt och tröstat: 
Jairus dotter, hövitsmannens son, 
den oförskräckta kananeiska kvinnan, 
som uppsökte honom fjärran från. 

5. Ja, fråga nu samariskan vid brunnen, 
änkan där i Nain vid sonens bår, 
och kvinnan där i Simons hus, som torkar 
Jesu fötter med sitt eget hår! 

6. Ja, fråga Bartimeus där vid vägen, 
fråga mannen vid Betesda damm, 
och alla dessa krymplingar och sjuka 
som till Jesus bars av vänner fram. 

7. Ja, fråga alla mödrarna som vågar 
nalkas honom med de kära små, 
och ber att han ska lägga sina händer 
på de späda hjässorna också. 

8. Men fråga även örtagårdens gräs, 
där daggen av hans blodsvett färgas röd, 
och Golgata där sist han går i döden, 
ensam, övergiven i sin nöd. 

9. Vad svarar alla dessa vittnen? Lyssna 
till det budskap som de lyfter fram: 
Ej finns en kärlek såsom Jesu kärlek! 
Ingen kan oss älska som Guds Lamm! 

Text: Lina Sandell, ngt bearb. 
Musik: Theodor Söderberg (1845-1922)

T Söderberg:
LÄRAREN. Wilhelm Theodor Söderberg (1845-1922) blev Alice Tegnérs förste lärare i pianospelet och harmoniläran, i hennes barndomsstad Karlshamn. Foto: Lasse Svensson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar