lördag 21 februari 2015

En nådastol Herren Gud oss givit


 1. En nådastol Herren Gud oss givit,
som genom blodet oss vunnen är,
där Jesus Kristus försoning blivit
för världens synder, så ordet lär.
O sköna plats invid Jesu hjärta,
när synden trycker en sargad själ!
Dit får jag komma med all min smärta,
vid nådastolen blir allting väl.

2. Till nådastolen oss väg bereddes,
när tempelförlåten rämnade.
Den största nåden oss då beteddes,
ty frälsning gavs för var syndare.
O sköna plats...

3. Var dag och stund, då du hjälp behöver,
till nådastolen frimodigt gå.
Ty se, om synden än flödar över,
så flödar nåden långt mer ändå.
O sköna plats...

4. Om du är blind, lik en Bartimeus,
och lik en Tomas som ej kan tro,
om du har synder som en Sackeus
- vid nådastolen du finner ro.
O sköna plats...

5. Vid nådastolen, där får jag vila,
när trött min ande här känner sej.
Till nådastolen, dit får jag ila
med all den nöd, som här trycker mej.
O sköna plats...   

Text: Jöns Petter Hansson 1891 (26 år), ngt bearb.
Musik: Folkmelodi, tr. 1894

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar