fredag 22 april 2016

Kämpar det är vi

1. Kämpar, det är vi, fanan den bär vi,
sjunga till Herrens ära, det lär vi.
Ordet oss lyser, Guds himmelska ljus,
visar oss väg genom stormarnas brus.

2. Uppe på klippans krön ska vi bygga,
fåglarna lika, glada och trygga.
Vi är ju svaga, men Gud ger oss makt,
kära kamrater, så håll nu god vakt.

3. Jesus, vår Konung, stor utan like,
lär oss att leva helt för ditt rike.
Hjälp oss att segra med kärlek och mod,
segra med dej, du vår Frälsare god.

Text: Wissa Nyqvist 1921 (71 år), bearb.
Musik: David Ahlberg 1921 (52 år)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar