måndag 19 november 2012

Tro på vår Herre älska varandra1. Tro på vår Herre, älska varandra,

detta är grunden till lycka och frid.
Må vi oss lära
troslivet nära,
så att vår kärlek tillväxer därvid!

2. Hade jag allt, men kärleken inte

kvar i mitt hjärta, vad vore jag då?
Skal utan kärna,
irrande stjärna,
måste till sist ut i mörkret bortgå.

3. Har du ett större ljus än din broder,

visa då detta i kärlek, ty märk:
tron inget gäller,
bönen ej heller,
om den ej åtföljs av kärlekens verk.

4. Rena mitt hjärta, helga mitt sinne,

slut mej, o Herre, i kärlekens famn.
Kärleksfull gör mej,
led mej och för mej,
så att i allt jag må ära ditt namn!

Text: Nils Frykman
Musik: Johannes Alfred Hultman

J A Hultman:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar