måndag 18 november 2013

Yttersta dagen en glädjedag bliver1. Yttersta dagen en glädjedag bliver
för dem på Jesus, vår Frälsare, tror.
Yttersta stunden dem tillträde giver
till deras sälla och eviga ro.
Arbete, strid
byts då i frid,
härlighet följer på mödosam tid.

2. Den som nu önskar sej värdigt bereda

för att så saligt få sluta sin tid,
må låta ordet och Anden sej leda
barnsligt i tron till sin Frälsare blid.
Änden blir god
när blott hans blod
rätt fått uppliva och stärka vårt mod.

3. Fruktar du ännu för döden och domen

bör du betänka din Frälsares död.
Han för att göra vår frihet fullkommen
dömdes och dog i den yttersta nöd.
Är det vår tröst
att han oss löst,
blir domsbasunen en glädjefull röst.

4. Gör, Herre Jesus, den saken rätt viktig

för våra hjärtan, att du är vårt allt,
att du vår sak och vår räkning gjort riktig,
då du fullgjorde vad lagen befallt.
Giv att vi må
lita därpå
och för din tron med frimodighet stå.

Text: Magnus Brynolf Malmstedt 1754 (30 år), bearb. 2013
Musik: Svensk folkmelodi

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar