söndag 9 februari 2014

Herre, med kraft ifrån höjden bekläd mej (alt. koral)

1. Herre, med kraft ifrån höjden bekläd mej.
Jag är så kraftlös och svag i mej själv.
Låt mej ej gå dit du ej kan gå med mej,
led mej till nådens och sanningens älv.

2. Stilla min törst med det levande vatten,
varav ej världen det ringaste vet.
Var mej en skinande eldstod om natten,
var mej en molnstod när dagen är het.

3. Var mej ett värn emot synden och flärden,
var mej ett fäste, där trygg jag kan bo.
Låt mej ej söka min glädje i världen,
låt mej ej söka i världen min ro.

4. Du är den flödande salighetsbrunnen,
du är den levande källan för mej.
Du är min glädje - av dej blev jag funnen,
allt jag behöver, det har jag i dej.


Text: Lina Sandell 1859 (27 år), ngt bearb.
Musik: Joël Blomqvist

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar