måndag 24 februari 2014

Nu är jag nöjd och glader
1. Nu är jag nöjd och glader,
nu kan jag andas ut,
nu bor jag hos min Fader,
min träldomstid är slut,
sen han mej lärde känna
sitt eviga förbund
i ordet, den klippfasta grund.

2. Jag fordom gick och tänkte
på bättring, bön och tro,
men det ej hjärtat skänkte
hugsvalelse och ro.
Nu tänker jag på Jesus,
hur ömt han älskar mej:
av kärlek han offrade sej.

3. Så har min Jesus älskat,
och så han älskar än,
och som han hittills frälsat,
så gör han om igen.
Hans blod mej ännu renar
från varje syndafläck
och gör mej fullkomlig och täck.

4. Om hjärtat mej fördömer
och köttet gör besvär,
den trösten jag ej glömmer
att Gud dock större är,
att nåden väger mera
än all min uselhet.
Och pris vare Lammet för det!

5. Nu Jesus hos mej bliver
med nåd så rik och fri.
Hans nåd mej helt omgiver,
jag vilar trygg däri.
Och nu jag slipper sörja,
ty Herren sköter allt.
Åt honom min sak jag befallt.

6. Nu Satan fritt må rasa
och världen hjälpa till.
Jag skall för dem ej fasa,
det går som Herren vill.
Guds ord behåller segern,
och alla segrar med,
som står i sin Frälsares led.

7. Så glad jag hemåt ilar
i Jesu Kristi namn,
och snart jag salig vilar
i fridens sälla hamn,
men under pilgrimsfärden
så här på barnavis
jag sjunger min Frälsares pris.


Text: Nils Frykman 1881 (39 år), ngt bearb.
Musik: Nils Frykman 1881


N Frykman:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar