lördag 22 mars 2014

O Kriste, du som ljuset är
1. O Kriste, du som ljuset är, 
dig kan ej mörker bliva när. 
Vi skåda upp i tron till dig, 
när solens ljus fördöljer sig. 

2. Till tröst för alla är du satt. 
Beskydda oss i denna natt, 
att vi i dig må hava ro 
och i din hägnad trygga bo. 

3. När våra ögon sluta sig, 
låt själen njuta frid i dig. 
Ditt ljus oss alltid lyse så, 
att vi i synd ej sova må. 

4. Du frälste oss från synd och skuld 
med korsets död, o Jesu huld. 
Du vorden är vår själatröst: 
så hjälp dem som du återlöst. 

*5. Gud, Fader, Son och Ande, bliv 
oss alltid när och nåd oss giv. 
Den heliga Treenighet 
ske pris och lov i evighet!


Text (=SvPs1937 nr 445): Christe, qui lux es et dies, före 534 (har ibland rent av tillskrivits Ambrosius från 300-talet), tysk övers. Wolfgang Meusslin 1526 (29 år) "Christ der du bist Tag und Licht", sv. övers. Olaus Petri (?) 1536 (43 år) "Christe! som ljus och dagen är", bearb. före 1921 (Severin Cavallin?)
Musik: Medeltida hymnmelodi / tysk bearbetning 1568

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar