lördag 15 mars 2014

Säg mej, min vän, vilken säd du sår

1. Säg mej, min vän, vilken säd du sår,
säg vilken skörd som dej förestår.
Sår du en säd av Guds nåd och frid
eller en säd full av synd och strid?
//: Tänk efter, vad blir det för skörd? ://

Vad vi i ljus eller mörker sått ut
skördas med fröjd eller tårar till slut.
Sår du ett korn för Guds rike här
ska du få skörda i ymnighet där!

2. Sår du en säd full av livets ord,

sår du en säd i en fruktbar jord,
sår du en säd av en kärlek varm
eller av ondska och synd och harm?
//: Tänk efter, vad blir det för skörd? ://
Vad vi i ljus eller mörker sått ut...

3. Sår du barmhärtighet ljuv och blid,

sår du i klar och i mulen tid,
sår du med bön och med tålamod,
sår du för honom som gav sitt blod?
//: Tänk efter, vad blir det för skörd? ://
Vad vi i ljus eller mörker sått ut...

Text och musik: Philip Paul Bliss

P P Bliss:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar