lördag 21 mars 2015

Fröjd i höjden

1. Fröjd i höjden,
så att fröjden 
genljud ger i världen all!
Fröjd på jorden,
jubelorden
ger i himlen återskall!
Fröjdes djuren,
all naturen, 
botat är nu Adams fall,

2. gäldad skulden,
helgad mullen, 
ty uppstånden Jesus är,
vreden stillad,
lösen gillad
av vår Gud och Fader kär,
döden dräpen,
satan häpen
att hans välde stäcktes här.

3. Låt oss skynda
att ur synda-
fängelset med glädje gå!
Tänd var lampa
och nertrampa
satan som la bojan på!
Strax på stunden
från avgrunden,
syskon, låt oss nu uppstå!

4. Sjung nu psalmer,
frambär palmer
åt vår Gud och Människa,
som nu äger
härlig seger
över väldigheterna.
Draken krossat,
oss förlossat
har han ju! Halleluja!

Text: Johan Kahl 1745 (24 år), bearb. A.H. 21/3 2015
Musik: Joachim Neander 1680 (30 år)


J Neander:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar