onsdag 4 mars 2015

O Herre, låt din ära
1. O Herre, låt din ära
få fylla detta hus
och var oss alltid nära
med Andens kraft och ljus!
Låt dem du här vill samla
få klarhet, hjälp och råd,
låt unga med de gamla
bli lösta av din nåd!

2. Låt alla som predikar
ditt ord i dessa rum
åt fattiga och rika
ge evangelium!
Låt oss din kraft erfara
och Andens gåvor giv,
låt ord och verk förklara
din lära och ditt liv!

3. Må riklig nåd du skänka
åt dem som samlas här,
långt mer än vi kan tänka,
så vi dej håller kär
och håller av varandra
och gör vad ordet lär,
ja, i ditt spår vill vandra
tills vi vid målet är.

Text: Ur Sionstoner 1935, bearb.
Musik: Hardenack Otto Conrad Zinck 1801 (55 år)

H O C Zinck:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar